صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 19158
تعداد نوشته ها : 17
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
کتابخانه های نورمرکزتحقیقات نورشهرگلشن موسیه بادخیلی خوش آمدیدعزیز!
دسته ها :

            

              خواص‏ درمانى‏ ب 

 د

       نرم افزار:طب اسلامی نور1/5

         مرکزتحقیقات نور شهرمقدس قم

     -----------------------------------------------------------------

         با فوند و سایز/ توهاما/10     

                         صفحه


              در  ادامه مطلب .................

دسته ها :
....
دسته ها :


               خواص‏ درمانى‏ ب 

 د

       نرم افزار:طب اسلامی نور1/5

         مرکزتحقیقات نور شهرمقدس قم

     -----------------------------------------------------------------

         با فوند و سایز/ توهاما/10     

                         صفحه


              در  ادامه مطلب .................


دسته ها :


               خواص‏ درمانى‏ بیدانجیر 

                خروع( کنتو- کرچک- بید انجیر)

       نرم افزار:طب اسلامی نور1/5

      مرکزتحقیقات نور شهرمقدس قم

     -----------------------------------------------------------------

         با فوند و سایز/ توهاما/10     

                        صفحه

              در  ادامه مطلب .................

دسته ها :

            

               خواص‏ درمانى‏ بارهنگ 

 دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى ؛ ج‏1 ؛ ص383

       نرم افزار:طب اسلامی نور1/5

      مرکزتحقیقات نور شهرمقدس قم

     -----------------------------------------------------------------

         با فوند و سایز/ توهاما/10     

                         7 صفحه

              در  ادامه مطلب .................

دسته ها :

            

          خواص‏ درمانى‏ سیاه‏دانه‏

 دانشنامه طب اهل بیت علیهم السلام ؛ ص467

       نرم افزار:طب اسلامی نور1/5

      مرکزتحقیقات نور شهرمقدس قم

     -----------------------------------------------------------------

         با فوند و سایز/ توهاما/10     

                       6صفحه

             در  ادامه مطلب .................

دسته ها :
 

           نرم افزار:طب اسلامی نور1/5 

        دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى ؛ ج‏5 ؛ ص56

         * کشمش‏دسته ها :


  طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

  (روش تندرستى در اسلام

سخنان جاویدان امام صادق(علیه السلام)درطب‏

وقتى مایعات بدن کثیف شد، بدن مریض مى‏شود

 و نیز مى‏گویند تمام مایعات بدن از خون تولید مى‏شوند، 

وقتى خون صاف باشد، مایعات دیگر نیز سالم خواهند شد 

و در نتیجه بدن سالم خواهد شد 

و اگر چنین نباشد بدن مریض مى‏شود 

و در چنین حالتى باید خون را تصفیه کرد تا کثیف بودن آن باعث بروز بیماریها نگردد.

براى تصفیه خون وسائل مختلفى وجود دارد که از جمله آنها حجامت کردن است که امروز میان پزشکان درباره آن اختلاف نظر وجود دارد، زیرا که خون اساس زندگى است و براى بیمار ضعیف که‏

طب النبی و طب الصادق (روش تندرستى در اسلام)، ص: 147

قواى خود را از دست داده درست نیست که از خونش کاسته شود. و البته این سخن در بیماریها که با کمبود خون همراه است سخن درستى است ولى در غیر این بیماریها و براى کسانى که خونشان زیاد و یا کثیف است، حجامت از سودمندترین کارهاست.

             در ادامه مطلب.....................................................


دسته ها :


تحفة المؤمنین ؛ ج‏1 ؛ ص857

یملیک:

اسم ترکى لحیة التیس است.[1]


[1] حکیم مؤمن، سید محمد مؤمن بن محمد زمان، تحفة المؤمنین،

 2جلد، نور وحى - قم، چاپ: اول، 1390 ه.ش.


 شنگ‏، ریش بز، ریش بز خالدار،

 الاله شنگ‏، قستوس، 

سکوس، سقواص، اذناب الخیل، 

اسفلنج نیز گفته مى‏شود 

به پارسى «اسپلنج» و رومى 

«هوفسطیداس» گویند،

دسته ها :گل حلوا    ( گل یوسف- گل تاج خروسى-

               عرف الدیک- جل احمر- قطیفه)دسته ها :


   گلشن شهرگل های شفابخش: 

     

        1- کرفس(چووه) صخری(کوهی)   

   2- پودنه(پونه)کوهی    3- تلخ بیان(تلخه) 

 4 - خار زن بابا- بادآورد- چرچه- کنگرخر- شکاع- چرخه- شوکه البیضاء

5 - سیاهدانهشونیز( سیهدانه- حبة السودا- سیاه دانه- شونوز- بوغنج) 

    

 

     در ادامه مطلب.....................................................
دسته ها :
 

           فهرست مطالب کتاب : 


دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى (نورانى)


  جلد دهم ویازدهم   و  منابع و مأخذ


           در ادامه مطلب.....................................................

دسته ها :                    فهرست مطالب کتاب : 


دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى (نورانى)


  جلد دوازدهم    و     منابع و مأخذ

                 در ادامه مطلب.....................................................

دسته ها :


           نسخه شفا - گل و گیاه


                 فهرست مطالب کتاب 

                 در ادامه مطلب ....................................................

دسته ها :
X